Etosha Nationalpark

 

Etosha Nationalpark

Sonnen- und
Insektenschutz.